Karanac, M., Džolić, M., Veličković, Z., Kamberović, ., Pavičević, V., & Marinković, A. (2019). Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa getitom za uklanjanje AS(V) iz vodenih rastvora. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 32(1), 233-234. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4960