Karanac, M., Džolić, M., Veličković, Z., Kamberović, ., Pavičević, V., & Marinković, A. 2019 Jul 16. Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa getitom za uklanjanje AS(V) iz vodenih rastvora. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1