Karanac, Milica, Džolić, Maja, Veličković, Zlate, Kamberović, Željko, Pavičević, Vladimir, I Marinković, Aleksandar. " Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa getitom za uklanjanje AS(V) iz vodenih rastvora" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (16 July 2019)