Šaraba, Vladimir, I Dimkić, Ivica. " Uticaj mikroorganizama na starenje vodozahvatnih objekata odabranih pojava mineralnih voda Srbije" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (17 July 2019)