RADIBRATOVIĆ, Zoran et al. Modernizacija i dogradnja postrojenja za preradu vode (ppv) „Hadžet“ u Novom Pazaru u cilju postizanja maksimalne efikasnosti i povećanja kapaciteta sistema na q = 800 l/s. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 245-252, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4967>. Datum pristupa: 10 aug. 2020