Radibratović, Zoran, Biljana Cakić, Bojan Obušković, & Mirjana Kijevčanin. " Modernizacija i dogradnja postrojenja za preradu vode (ppv) „Hadžet“ u Novom Pazaru u cilju postizanja maksimalne efikasnosti i povećanja kapaciteta sistema na q = 800 l/s." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 245-252. Web. 1 Oct. 2020