Radibratović, Zoran, Cakić, Biljana, Obušković, Bojan, I Kijevčanin, Mirjana. " Modernizacija i dogradnja postrojenja za preradu vode (ppv) „Hadžet“ u Novom Pazaru u cilju postizanja maksimalne efikasnosti i povećanja kapaciteta sistema na q = 800 l/s" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (17 July 2019)