Svetozarević, Milica, Julijana Tadić, Marina Mihajlović, Mića Jovanović, & Dušan Mijin. " Ekstrakcija enzima iz biljnog otpadnog materijala: primena u obezbojavanju industrijskih otpadnih voda." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 253-256. Web. 12 Aug. 2020