Svetozarević, Milica, Tadić, Julijana, Mihajlović, Marina, Jovanović, Mića, I Mijin, Dušan. " Ekstrakcija enzima iz biljnog otpadnog materijala: primena u obezbojavanju industrijskih otpadnih voda" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (17 July 2019)