Gradinac, Jovana, I Jovović, Aleksandar. " Tretman otpadne vode iz industrije čelika bez upotrebe hemikalija" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (17 July 2019)