Janevski, J., Stojanović, B., Vukić, M., Živković, P., Dimitrijević Jovanović, D., & Mitrović, D. 2019 Jul 17. Eksperimentalno istraživanje procesa sušenja duvana tipa Burley. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1