Janevski, Jelena, Branislav Stojanović, Mića Vukić, Predrag Živković, Dragana Dimitrijević Jovanović, & Dejan Mitrović. " Eksperimentalno istraživanje procesa sušenja duvana tipa Burley." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 275-280. Web. 12 Aug. 2020