Janevski, Jelena, Stojanović, Branislav, Vukić, Mića, Živković, Predrag, Dimitrijević Jovanović, Dragana, I Mitrović, Dejan. " Eksperimentalno istraživanje procesa sušenja duvana tipa Burley" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (17 July 2019)