Đuriš, Mihal, Zorana Arsenijević, Dragan Povrenović, & Tatjana Kaluđerović Radoičić. " Sušenje mulja iz procesa prečišćavanja otpadnih voda u fluidizovanom sloju inertnih čestica." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 281-282. Web. 13 Aug. 2020