Đuriš, Mihal, Arsenijević, Zorana, Povrenović, Dragan, I Kaluđerović Radoičić, Tatjana. " Sušenje mulja iz procesa prečišćavanja otpadnih voda u fluidizovanom sloju inertnih čestica" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (18 July 2019)