Topić, R., Tasić, J., Živković, M., & Ćuprić, N. 2019 Jul 18. Energijska i eksergijska analiza pokretne, komorne, konvektivne, jednokratne, indirektne, aktivne solarne sušare. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1