Stojiljković, D., Čeković, I., Jovović, A., & Manić, N. 2019 Jul 18. Modelovanje procesa istosmerne gasifikacije čvrste biomase korišćenjem softverskog paketa Aspen Plus. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1