Stojiljković, Dragoslava, Ivana Čeković, Aleksandar Jovović, & Nebojša Manić. " Modelovanje procesa istosmerne gasifikacije čvrste biomase korišćenjem softverskog paketa Aspen Plus." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 291-292. Web. 1 Oct. 2020