Stojiljković, Dragoslava, Čeković, Ivana, Jovović, Aleksandar, I Manić, Nebojša. " Modelovanje procesa istosmerne gasifikacije čvrste biomase korišćenjem softverskog paketa Aspen Plus" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (18 July 2019)