Banjanin, N. (2019). Izvori buke, štetni efekti buke na zdravlje čoveka i prevencija. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 32(1), 315-320. doi:10.24094/ptk.019.32.1.315