Banjanin, N. 2019 Jul 19. Izvori buke, štetni efekti buke na zdravlje čoveka i prevencija. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1