Banjanin, Nikolina. " Izvori buke, štetni efekti buke na zdravlje čoveka i prevencija." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 315-320. Web. 20 Sep. 2020