Banjanin, Nikolina. " Izvori buke, štetni efekti buke na zdravlje čoveka i prevencija" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (19 July 2019)