Aranđelović, Ivan, Genić, Srbislav, Rajić, Radenko, I Đinović, Ilija. " Određivanje protoka vode na hidrantskom priključku primenom kalibrisanih mlaznica" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (19 July 2019)