Papić, H., Masal, K., & Đurić, M. (2019). Upoznatost sa konceptom LEAN-a i 5S alatom u različitim profesijama. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 32(1), 337-345. doi:10.24094/ptk.019.32.1.337