Papić, Helena, Masal, Katarina, I Đurić, Mladen. " Upoznatost sa konceptom LEAN-a i 5S alatom u različitim profesijama" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (19 July 2019)