Rajković, M., Popadić, A., & Milosavljević, N. (2019). Planiranje kvaliteta i analiza: ispitivanje i rangiranje kritičnih potreba korisnika integracijom tehnika Mystery Shopping i kritični incidenti. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 32(1), 347-357. doi:10.24094/ptk.019.32.1.347