Rajković, M., Popadić, A., & Milosavljević, N. 2019 Jul 19. Planiranje kvaliteta i analiza: ispitivanje i rangiranje kritičnih potreba korisnika integracijom tehnika Mystery Shopping i kritični incidenti. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1