Rajković, Milica, Popadić, Andrej, I Milosavljević, Nikola. " Planiranje kvaliteta i analiza: ispitivanje i rangiranje kritičnih potreba korisnika integracijom tehnika Mystery Shopping i kritični incidenti" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (19 July 2019)