Čabarkapa, J., & Sekulović, A. 2019 Jul 19. Lean razmišljanje u proizvodnoj organizaciji ‒ pregled Lean alata za unapređenje procesa. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1