Čabarkapa, J., & Petković, J. (2019). Percepcija korisnika o značaju primene standarda za postizanje kvaliteta medicinskih usluga. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 32(1), 385-390. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/5007