Čabarkapa, J., & Petković, J. 2019 Jul 19. Percepcija korisnika o značaju primene standarda za postizanje kvaliteta medicinskih usluga. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1