Čabarkapa, Jelena, & Julija Petković. " Percepcija korisnika o značaju primene standarda za postizanje kvaliteta medicinskih usluga." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 385-390. Web. 4 Aug. 2020