Čabarkapa, Jelena, I Petković, Julija. " Percepcija korisnika o značaju primene standarda za postizanje kvaliteta medicinskih usluga" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (19 July 2019)