TANASIĆ, Nikola; STAMENIĆ, Mirjana; MIHAJLOVIĆ, Miloš. Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije za evakuacione puteve u slučaju požara. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 399-400, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/5009>. Datum pristupa: 01 oct. 2020