Tanasić, N., Stamenić, M., & Mihajlović, M. 2019 Jul 19. Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije za evakuacione puteve u slučaju požara. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1