Tanasić, Nikola, Mirjana Stamenić, & Miloš Mihajlović. " Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije za evakuacione puteve u slučaju požara." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 399-400. Web. 29 May. 2020