Tadić, J., Lađarević, J., Matović, L., Mašulović, A., & Mijin, D. 2020 Dec 24. Sinteza i solvatohromna svojstva novih azo-azometinskih boja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 33:1