Tadić, Julijana, Jelena Lađarević, Luka Matović, Aleksandra Mašulović, & Dušan Mijin. " Sinteza i solvatohromna svojstva novih azo-azometinskih boja." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 33.1 (2020): 47-52. Web. 18 Jun. 2021