Tadić, Julijana, Lađarević, Jelena, Matović, Luka, Mašulović, Aleksandra, I Mijin, Dušan. " Sinteza i solvatohromna svojstva novih azo-azometinskih boja" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 33 Broj 1 (24 December 2020)