Trninić, Marta, Dinulović, Mirko, I Rašuo, Boško. " Analiza strujanja u vazdušnom kanalu sa usmerivačem vazduha oblika aeroprofila" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 33 Broj 1 (28 October 2020)