Karličić, Nikola, Marko Obradović, Dušan Todorović, Dejan Radić, Aleksandar Jovović, & Miroslav Stanojević. " Uticaj granulometrijskog sastava materijala na odvijanje pneumatskog transporta na primeru mlevenog fosfata." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 33.1 (2020): 63. Web. 19 Jun. 2021