Gjerasimovski, Aleksandar, Maja Šarevska, Nataša Gjerasimovska, Monika Šarevska, & Vasko Šarevski. " Novi koncept održivog energetskog razvoja u procesnoj industriji." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 33.1 (2020): 87-94. Web. 7 May. 2021