Gjerasimovski, Aleksandar, Šarevska, Maja, Gjerasimovska, Nataša, Šarevska, Monika, I Šarevski, Vasko. " Novi koncept održivog energetskog razvoja u procesnoj industriji" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 33 Broj 1 (28 October 2020)