DAJIĆ, Ana; KARANAC, Milica; MIHAJLOVIĆ, Marina. Upotreba fentonovog reagensa u šaržnim postupcima obezbojavanja obojene otpadne vode. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 34, n. 1, p. 27-31, july 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6563>. Datum pristupa: 02 dec. 2021 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.021.34.1.27.