Dajić, A., Karanac, M., & Mihajlović, M. (2021). Upotreba fentonovog reagensa u šaržnim postupcima obezbojavanja obojene otpadne vode. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 34(1), 27-31. doi:10.24094/ptk.021.34.1.27