Dajić, A., Karanac, M., & Mihajlović, M. 2021 Jul 13. Upotreba fentonovog reagensa u šaržnim postupcima obezbojavanja obojene otpadne vode. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 34:1