Dajić, Ana, Milica Karanac, & Marina Mihajlović. " Upotreba fentonovog reagensa u šaržnim postupcima obezbojavanja obojene otpadne vode." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 34.1 (2021): 27-31. Web. 2 Dec. 2021