Dajić, Ana, Karanac, Milica, I Mihajlović, Marina. " Upotreba fentonovog reagensa u šaržnim postupcima obezbojavanja obojene otpadne vode" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 34 Broj 1 (13 July 2021)