Stanišić, T., Karić, N., Karanac, M., Đolić, M., Ristić, M., & Perić-Grujić, A. (2021). Prirodni adsorbenti na bazi metalnih oksida za uklanjanje jona olova i arsena iz vodenih rastvora. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 34(1), 43-48. doi:10.24094/ptk.021.34.1.43